Predavači 2020-01-15T22:50:37+00:00

Predavači

Organizer of the Forum:

Official distributor of Zimmer Biomet Dental

Forum Partner:

Stefan Fickl, DMD, PhD

Menadžment mekih tkiva u estetskoj zoni

Stefan Fikl

Meko tkivo privuklo je interesovanje u oblasti implantologije i parodontologije. Danas znamo
za značaj mekih tkiva oko implantata za poboljšanje estetike i dugoročnu stabilnost u
pogledu peri-implantatskih infekcija.

Većina tehnika koje se koriste za zubne implantate usvojena je iz oblasti plastične
parodontalne hirurgije. Graft subepitelnog vezivnog tkiva koristi se za povećanje volumena
oko zuba i implantata, a slobodni gingivalni graftovi se koriste za poboljšanje pripojne
gingive oko implantata. U novije vreme razvijeni su zamenski materijali od ksenografta i oni
se koriste za smanjenje defekta u ovim operacijama. Cilj ove prezentacije je da pokaže
različite tehnike menadzmenta mekog tkiva oko zuba i implantata.

Dr. Fikl (Fickl) diplomirao je stomatologiju 2003. godine na Erlangen
Univerzitetu, Nemačka, i dovršio postdiplomsku obuku u parodontologiji i
stomatologiji implantata u Minhenu, Nemačka, 2007. godine. Od 2007.
do 2009. godine bio je član fakulteta na odeljenju za parodontologiju i
implantologiju (predsednik: Dr. Denis Tarnov) na Univerzitetu u
Njujorku, Njujork, Sjedinjene Američke Države. Zatim se pridružio
Vircburg Univerzitetu, Nemačka, gde je doktorirao 2011. godine i od tada
radi kao docent za parodontologiju i stomatologiju implantata. Dr. Fikl
istovremeno vodi privatnu ordinaciju u Nirmbergu, Firt, Nemačka,
posvećenu parodontologiji, stomatologiji implantata i estetici. Dr. Fikl je
saradnik ITI, međunarodni govornik na polju parodontologije i
stomatologije implantata i autor brojnih naučnih članaka u recenziranim
časopisima i poglavlja u knjigama.

Gianluca Paniz, DDS, MS, PhD

Naziv radionice:

Protetički menadžment periimplantatskih tkiva u estetskoj zoni

Rezime:

Ovaj praktični rad fokusiraće se na restorativni menadžment mekih tkiva oko
implantatima podržane proteze u estetskoj zoni.
Učesnici će sprovesti izradu privremene implantatima podržane proteze i upoznati se
postupcima imedijatne provizionalizacije, periimplantatnim izlaznim profilom i jajolikim
oblikom veštačkog zuba.

Predavanje:

Protetički menadžment periimplantatskih tkiva u estetskoj zoni. Digitalni u odnosu na
analogni protokol.
Ova prezentacija fokusiraće se na restorativne detalje kojima se unapređuje prirodna
arhitektura gingive u estetskim implantatima podržanim protezama. Morfologije
restorativnih implantatskih profila, materijali i kliničke procedure biće predstavljeni i
objašnjeni, nakon analognog i digitalnog radnog procesa.

Đanluka Paniz, DDS, MS, PhD

Đanluka Paniz diplomirao je stomatologiju (DDS) na Univerzitetu u Padovi (Italija) 2002. godine.
Pohađao je TUFTS Unverzitet (Boston, SAD) od 2003. do 2007. godine i stekao Certifikat o
naprednom obrazovanju iz protetike, magistarsku titulu (uz istraživanje estetskog ishoda
različitih keramičkih restauracija) i Certifkat o naprednom obrazovanju iz estetske
stomatologije.

2016. godine stekao je doktorsku titulu (PhD) na Međunarodnom univerzitetu u Kataloniji
(Barselona, Španija) uz istraživanje paradontalnog odgovora na različite dizajne protetičke
margine.

Đanlika Paniz je docent na odeljenju za protetiku i operativnu stomatologiju na TUFTS univerzitetu i gostujudi profesor na katedri za implantologiju Univerziteta u Padovi. Diplomac Američkog odbora za protetiku i međunarodni saradnih Američkog koledža za protetiku, član Italijanske akademije za protetičku stomatologiju (AIOP), aktivan član Italijanske akademije za osteintergaciju (IAO) i Italijanske akademije za estetsku stomatologiju (IAED).

Đanluka drži nacionalna i međunarodna predavanja i autor je ili koatur nekoliko članaka i poglavlja u knjigama.

Đanlika Paniz ograničava svoju praksu na protetiku u svojoj ordinaciji u Padovi, Italija.

Preuzmi

Dr Nabih Antoine NADER

Naslov: Postupanje u slucaju komplikacija pri proceduri “sinus lift” od prevencije do lecenja.

Ciljevi:

– Analiza anatomije maksilarnog sinusa na osnovu identifikacije razlicitih faktora rizika koji mogu

da ugroze uspešnost koštanih graftova sinusa.

– Saznati kako se upravlja i sprecava javljanje preoperativnih i postoperativnih komplikacija

sinusnih graftova, na osnovu klinicke i radiološke analize.

– Upoznavanje sa najnovijim dostigunudima i tehnološkim inovacijama vezanim za podizanje

sinusta radi izbegavanja komplikacija.

Rezime:

Graft maksilarnog sinusa danas se izvodi u oko 50% slucajeva atrofije zadnjeg predela maksile

radi pravilne rehabilitacije implantata. Opisani su razliciti postupci za pristup maksilarnom

sinusu uz delikatno odvajanje sluznice sinusa. Tokom ove prezentacije, preispitademo hiruršku

anatomiju i istadi, kroz preoperativnu radiološku analizu, razlicite anatomske faktore rizika, i

objasniti postupanje u slucaju razlicitih komplikacija koje mogu da ugroze uspešnost sinusnog

grafta.

Bide objašnjena najnovija dostignuda i tehnološke inovacije vezane za podizanje sinusa kroz

piezo-elektricnu hirurgiju; Detaljno de biti objašnjeno upravljanje i prevencija komplikacija, na

osnovu klinicke i radiografske analize. Ukratko, preoperativna procena kao i preoperativne i

postoperativne komplikacije graftova sinusa bide razmotrene sa preventivne i terapeutske

strane

Pr. Ronald Younes

Naslov: Postupanje u slucaju komplikacija pri proceduri “sinus lift” od prevencije do lecenja.

Ciljevi:

– Analiza anatomije maksilarnog sinusa na osnovu identifikacije razlicitih faktora rizika koji mogu

da ugroze uspešnost koštanih graftova sinusa.

– Saznati kako se upravlja i sprecava javljanje preoperativnih i postoperativnih komplikacija

sinusnih graftova, na osnovu klinicke i radiološke analize.

– Upoznavanje sa najnovijim dostigunudima i tehnološkim inovacijama vezanim za podizanje

sinusta radi izbegavanja komplikacija.

Rezime:

Graft maksilarnog sinusa danas se izvodi u oko 50% slucajeva atrofije zadnjeg predela maksile

radi pravilne rehabilitacije implantata. Opisani su razliciti postupci za pristup maksilarnom

sinusu uz delikatno odvajanje sluznice sinusa. Tokom ove prezentacije, preispitademo hiruršku

anatomiju i istadi, kroz preoperativnu radiološku analizu, razlicite anatomske faktore rizika, i

objasniti postupanje u slucaju razlicitih komplikacija koje mogu da ugroze uspešnost sinusnog

grafta.

Bide objašnjena najnovija dostignuda i tehnološke inovacije vezane za podizanje sinusa kroz

piezo-elektricnu hirurgiju; Detaljno de biti objašnjeno upravljanje i prevencija komplikacija, na

osnovu klinicke i radiografske analize. Ukratko, preoperativna procena kao i preoperativne i

postoperativne komplikacije graftova sinusa bide razmotrene sa preventivne i terapeutske

strane

Associate Professor and Head of the department of Oral Surgery at St Joseph University of Beirut, Faculty of Dentistry

Specialist in Periodontology, Implantology and Oral Surgery from the Universities of Paris

President of the Lebanese Society of Oral Surgery

Former Scientific Chairman of the Lebanese Dental Association

Director of the University Diploma in Advanced Implant Surgery (UDAIS/DUCIA)

Editor/Author of the best-seller book: “Sinus Grafting Techniques- A step-by-step guide”

https://scholar.google.fr/citations?user=dQ0Alx4AAAAJ&hl=fr

Ventseslav Stankov, DDS

Imedijatna ugradnja implantata u estetskoj zoni

Zamena zuba u estetskoj zoni se danas smatra znacajnim opcijom u zbrinjavanju bezubih pacijenata koji ima vise prednosti i koristi za samog pacijenta. U isto vreme kada imamo pacijente sa srednjom ili visokom linijom osmeha i visokim estetskim zahtevima, ova opcija moze biti veoma izazovna. Veza izmedju protetike i mekog tkiva se morauspostaviti. Ovime se se fokus stavlja na tranzicionu zonu. Razlicite hirurske i protetske metode i tehnike se mogu primeniti. Predavanje ce se fokusirati na vazne detalje za koje smatram da ce napraviti uvid u nove mogucnosti.

Dr. Ventseslav Stankov je među najbolje pozicioniranim stručnjacima u oblasti stomatološke medicine u
Bugarskoj.

Kao glavni doktor u stomatološkoj klinici “Dr. Stankov” vodi tim od 24 zaposlena. Klinički rad doktora
Stankova fokusiran je na kompletan estetski tretman u stomatološkoj medicini, implantologiju,
parodontalnu plastičnu mikrohirugiju, parodontalnu regeneraciju, složene slučajeve protetike na
prirodnim zubima i implantatima.

Ventseslav Stankov je poznati i uticajni nacionalni predavač – pokretač trednova u svojoj oblasti. Završio
je niz kurseva za postdiplomske kvalifikacije iz oblasti parodontologije i protetike. Dr. Stankov je osvojio
drugu nagradu GIDE (Global Institute for dental Education) jednogodišnjeg Master programa na
univerzitetu Kalifornije, Los Anđeles (2013).

Karijeru je započeo nakon diplomiranja stomatološke medicine na Stomatološkom fakultetu
medicinskog univerziteta u Plovdivu (2007). Dr. Stankov trenutno prati obrazovni program Pjerpaola
Kortelinija (Pierpaolo Cortellini) i Mauricija Tonetija (Maurizio Tonetti). Poseduje kurseve Zimmer
instituta u Švajcarskoj. Ventseslav Stankov je aktivan član Bugarske akademije estetske stomatologije,
GIDE studijskog kluba i Zimmer kluba.

Prof. Zoran Lazić

GBR i mekotkivna augmentacija

GBR procedura danas predstavlja tretman sa predvidivim rezultatima, koji
za konačan ishod ima i mogućnost ugradnje implantata, kao i njegovu
dugotrajnu funkcionalnost. Jedan od osnovnih ciljeva savremene
stomatologije je i obezbeđivanje vrhunskog estetskog rezultata. Ovakav
rezultat moguće je postići samo uz zadovoljavujuću količinu kako koštanog
tako i mekog tkiva. U radionici će biti diskutovane tehnike , estetski ishodi,
kao i primene različitih augmentacionih kostanih materijala. Poseban osvrt
ce biti na mekotkivne transplantate i njihovu primenu u segment zajedno sa
GBR procedurom.

Dr Dušan Miljuš

One abutment – one time

Koncept one-abutment-one time podrazumeva postavku abatmenta u toku same ugradnje
implantata na osnovu čega pomaže idealno pozicioniranje implantata i uzimanje otisaka na nivou
abatmenta i izrade definitivnih radova po principu imedijatne provizionalizacije i imedijatnog
opterećenja definitivnim radovima u prvih 7 dana nakon implantacije. To nam omogućava da
prilikom simultanih augmentacija i transplatacija obezbedimo bolje pozicioniranje flapa na
krunicu ili abatment, manji pritisak na augmentirano područje i eventualno na vezivno-tkivni
transplantat.
Nakon 2,5 meseca od formiranja vezivno-tkivnog pripoja dobijamo bolje vezivanje mekog tkiva
na mašinski obrađenu površinu multi-unit abatmenta i hex lock abatmenta i na površinu
definitivnih keramičkih nadoknada kao i bolje oblikovani izlazni profil prema definitivnom radu
i konverziju biotipa mekih tkiva.
Taj koncept je primenljiv i kod ugradnje većeg broja implantata kod bezubih pacijenata gde se
kao abatmenti koriste multi-unit abatmenti, a kod pojedinačnih kruna se koristi najčešće hex lock
abatmenti.
Koncept one-abutment-one-time je našao širu primenu od sam

SPECIJALNI POPUST
za rane prijave do 31. marta 2020.

REGISTRACIJA